top of page

Privacyverklaring van KR Bodywork

Contactgegevens:

www.krbodywork.nl

M. Doorman-Kielsstrastraat 34

3207 SB Spijkenisse

karinriekwel@hotmail.com

tel: 0648172531

Bij KR Bodywork worden persoonsgegevens verwerkt zoals in deze verklaring weergegeven. Zonder uw toestemming om deze gegevens op te slaan kunnen wij onze diensten mogelijk niet/niet optimaal uitvoeren.

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Bij het maken van de eerste afspraak geeft u toestemming voor het opslaan/verwerken van deze gegevens, zodat wij afspraakbevestiging, afspraakherinnering en verjaardagsaanbiedingen e.d. kunnen mailen en contact kunnen opnemen indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling.

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Vragen over uw gezondheid
  • Vragen over uw werk en persoonlijke omstandigheden

Deze vragen worden opgeslagen bij de eerste afspraak tijdens de intake, om een duidelijk beeld van uw algehele gezondheidstoestand te krijgen en u zo goed mogelijk en verantwoord te behandelen en om eventuele contra-indicaties voor massage uit te sluiten. Dit gebeurt digitaal in een beveiligd programma waarvoor een verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming.

KR Bodywork maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er een mens tussen zit.

Bewaartijd van persoonsgegevens:

De gegevens van uw intake en de algemene gegevens worden in ieder geval gedurende de behandel periode bewaard en daarna zolang dit nodig is voor bijvoorbeeld de belasting. Dit geldt met name voor de algemene gegevens. De intake zal na het beëindigen van de behandeling nog gedurende 12 maanden bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden:

KR Bodywork deelt alleen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven/personen die uw gegevens verwerken in opdracht van KR Bodywork wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten, om een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. KR Bodywork blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens worden verwerkt door:

  • Salonized (software/gegevensopslag)
  • F.A.B. West-Nederland (boekhouding)

KR Bodywork gebruikt geen technische, functionele of analytische cookies.

Gegevens corrigeren, inzien of verwijderen:

U heeft het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om de gegeven toestemming voor het opslaan van gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door KR Bodywork. Tevens kunt u een verzoek indienen om de gegevens die KR Bodywork van u opgeslagen heeft aan u of een andere door u genoemde organisatie te verstrekken. Een verzoek tot een van de bovenstaande acties kan per email of persoonlijk ingediend worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf gedaan is en om dit ook later aan te kunnen tonen wordt u wel verzocht een kopie van uw ID bewijs mee te sturen/mee te nemen waarbij de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en BSN zwart gemaakt dienen te worden ter bescherming van uw privacy. KR Bodywork reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek. U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link:


Beveiligen van persoonsgegevens

KR Bodywork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karinriekwel@hotmail.com of telefoonnummer 0648172531.

bottom of page